Available courses

V kurzu ,,Kuchařka" pro vlastníky půdy budou definovány základní kroky, které by měl každý vlastník půdy učinit v souvislosti se svým vlastnictvím. Účastník se seznámí s příklady dobré a špatné praxe a odnese si základní vhled do postojů vlastníků půdy, představitelů obcí a zemědělců v souvislosti s problematikou degradace půdy a aplikovatelných opatření proti degradačním procesům. 

V kurzu ,,Naše země nevzkvétá" aneb o vztahu člověka k půdě budou definovány základní pojmy jako například samotné slovo půda. Účastník se seznámí s jednotlivými funkcemi půdy a získá větší vhled do problematiky degradace půdy.